Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vážená paní / vážený pane,

tímto udělujete souhlas společnosti HEAVEN'S GATE s.r.o., se sídlem Loretánská 179/13, Hradčany, 118 00 Praha 1, IČO: 60467541, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, sp. zn. C 26950 (dále jen „Správce“), aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) zpracovávala Vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje může správce zpracovávat za účelem:

 • Kontaktování za účelem nabídky služeb a zboží Správce, zejména zasílání obchodních nabídek Správce.

Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé:

 • wefree care, s.r.o.
 • Stripe
 • Mailchimp
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,
  které však v současné době společnost nevyužívá.

V souvislosti s výše popsaným zpracováním údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů,
 • na přístup k Vašim zpracovávaným osobním údajům a nechat si Vaše zpracováváné
  osobní údaje aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz osobních údajů, k jejichž zpracování nemá Správce Váš souhlas ani je
  nezpracovává na základě jiného právního důvodu,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich
  osobních údajů se můžete obrátit také na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu
  osobních údajů.

Souhlasíte, že správce může zpracovávat tyto vaše osobní údaje:

 • Jméno a přijmení
 • E-mail
 • Poslední čtyřčíslí platební karty
 • Údaj o expiraci platební karty

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemně na adresu Správce nebo zasláním emailu na adresu support@filmnazivo.cz.