Zajímáme se o ty, na které se zapomíná

U zrodu projektu Film Naživo stála v popředí Amerikánka, která vypráví příběh z nedávné historie naší země z pohledu (ne)potřebného člověka. Propojit její osud se společenskou odpovědností se pro nás stávalo čím dál důležitějším, až se pomoc ostatním dostala do samého DNA této inscenace.
V průběhu první vlny pandemie jsme veřejnosti prostřednictvím online streamů přiblížili osudy lidí bez domova a práci organizace Medici na ulici, kteří jim poskytují zdravotní péči. Tehdy se nám podařilo pro organizaci vybrat částku 310.594 Kč.
Z perspektivy společenské odpovědnosti chceme společně dál dávat hlas těm, kteří jej sami nemají, a tím napomoci k transformaci společnosti. V létě začala naše spolupráce s organizací Dobré víly dětem, která se věnuje dětem z dětských domovů. Její svěřenci se stali, spolu s dětmi z Dismanova rozhlasového dětského souboru, jedinými diváky Filmů Naživo přímo v místě natáčení. My jsme jim připravili nezapomenutelné zážitky a vy, diváci, jste organizaci podpořili DMS či dokonce posílili její řady.

Komu pomáháme nyní?

O 8.000 dětech, které dnes vyrůstají v dětských domovech, ale chceme mluvit dál. Tato debata nesmí utichnout. Tímto Vás prosíme o podporu vzniku fotografické knihy Tomkiho Němce jenž zachycuje Amerikánku ve všech jejich hraných podobách v čase Covid - 19. Fotografie doprovodí text dokumentující cestu od inspirace konkrétním lidským osudem do tvaru zde prezentovaných uměleckých děl. Tématem knihy je tvorba v souladu s životní realitou světa tvůrců a jejich diváků.
50 % z následného prodeje knihy půjde organizaci Dobré víly dětem. Zároveň budou dále novým způsobem šířit povědomí o ústavní péči v České republice a pomáhat tlaku, který by konečně měl vést ke změně.
Děkujeme, že nám pomáháte dávat hlas těm, kteří ho sami nemají.

Více o projektu si přečtěte na amerikanka.cz